Föreskrifter plåttak

Bra rengöring av plåttak krävs före ommålning.

 

 

Underhållet av svenska tak är eftersatt och kostar årligen stora pengar. Det räcker inte att enbart måla om tak, först måste taket rengöras. Redan där brister det ofta. För att nå resultat visar undersökningar att det exempelvis krävs en förbehandling, för att ta bort gammal färg, med mycket höga tryck med hetvatten, 700-800 bar vid 90 grader Celcius.

 

Av Kurt Fredrikson

 

Man kan lägga hur mycket pengar som helst på att inreda en fastighet, men taket, den mest utsatta delen på byggnaden, försummas ofta. I Sverige finns det knappast några normer alls för underhåll, och det underhåll av tak som görs har ofta många brister. En normal livslängd för ett målningsarbete på platsmålning på plåttak ligger endast i undantagsfall högre än 5-7 år, enligt uppgifter från seminarier där fastighetsägare som exempelvis SABO redovisat sina erfarenheter.

Nu har bland andra SIS, Korrosionsinstitutet, Plåtslageriernas Riksförbund, SSAB Tunnplåt och Tikkurila Coatings initierat en start av ett projekt för att fastställa regler och normer för hur en plåtfasad och ett plåttak ska underhållas för att få en så lång hållbarhet som möjligt.

 

Göra rent

Uppskattningsvis finns det mer än fyra miljoner kvadratmeter plåttak som årligen borde åtgärdas i landet. En hel ommålning krävs till exempel när färgen flagar, eller när ytan har blivit helt matt och eroderat så att den inte längre utgör ett gott skydd för den underliggande plåten. Även när kulören har chanserat kan hela ytan behöva målas om. Ett fläckvist underhåll ger ofta ett fläckigt utseende.

Men det räcker inte bara med att måla om ett skadat tak. Först måste taket göras rent. Vanliga metoder som att tvätta med tryck som ligger kring 200 bar, har visat sig tillräckliga för tvättning, men inte för att ta bort en dåligt vidhäftad färg.

En något äldre metod för att försäkra sig om att ett gammalt färgskikt sitter tillräckligt bra är skrapning och borstning. Men inte heller det är tillräckligt.

I stället är det "vattenblästring" med hett vatten under mycket höga tryck, 700-800 bar vid 70-90 grader Celsius, som idag har blivit en rekommenderad metod.

Men många företag saknar erfarenhet och utrustning för att kunna vattenblästra med mycket höga tryck. Metoden innebär även risker om man inte behärskar tekniken.

 

Vanliga fällor

Det finns även andra skäl till att ommålningar av plåttak kan misslyckas. Några vanliga skäl är:

- delvis bristande kompetens hos beställarna

- blandad kompetens bland entreprenörerna

- dålig kunskap om industriellt färgbelagda ytor

- delvis bristande förbehandlingskompetens och utrustning

- i vissa fall inte tillräckligt bra färger och system

- svåra målningsförhållanden

- blandad kvalitet på målningsbeskrivningar

Exempelvis så behöver målningsbeskrivningarna bli tydligare, så att det inte går att missförstå hur behandlingen ska gå till.

 

Behöver utbildas

Det är även viktigt att alla som räknar på ett jobb har samma förutsättningar. Den som ser och vet vad det handlar om, och som ser problem som kanske inte målningsbeskrivningen utvisar, ska inte behöva uppfattas som för dyr. Idag finns det även bra färgsystem som inte används. Det finns en handfull duktiga entreprenörer som kan dessa, men alldeles för få. Därför är utbildningen av entreprenörer viktig när det gäller nya färgsystem och nya förbehandlingsmetoder.

De industriellt målade ytorna som ska underhållas, varierar i egenskaper, och entreprenören måste veta vad man ska måla på.

 

Ny färg

En ny typ av färg har nu lanserats på marknaden som ska skydda plåttak mot skador. Färgens livslängd uppskattas till 10-15 år. Ett referensobjekt som är 11 år gammalt finns i Göteborg. Tester på referensobjektet har utförts av det brittiska institutet Scientific Ltd i Derby, som har godkänt färgen. Det finns även prover på fältstationen Bohus-Malmön på västkusten i Sverige där färgen genomgått många års tester och utomhusexponering.

När den nya färgtypen utvecklades lade man vikt vid hållbarhet i extremt klimat, samt möjlighet att applicera färgen i svåra väderleksförhållanden för att förlänga målningssäsongen. En viktig egenskap var också att färgsystemet skulle kunna målas på allt från stål till zink och industriellt målade ytor. Ett krav var även att färgen skulle klara krav på den färgtålighet som ställs på exempelvis tunga fordon och stålbroar.

Tikkurila Coatings, som är huvudleverantör av stålbroar i Sverige, har använt färgtypen på alla nyproducerade stålbroar sedan år 1982 med gott resultat.

Färgen är speciellt gjord för det brittiska och nordiska klimatet med kyla och regn. Själva målningsarbetet kan göras i temperaturer så låga som två grader Celsius.

Idag är färgsystemet rekommenderat av Corus Colors i England, som är ett av Europas största stålföretag, som också industriellt målar tunnplåt. Rekommendationen är baserad på nedanstående tester, se tabell.

 

Nya och testade färgsystem:

Serablock Super, 1-komp primer LB (Temaprime EE, 1-komp primer SB)

Repco Specialakrylat, 1-komp WB, testad av Ruukki (Panssari Akva, 1-komp WB)

Temaclad Bonding Coat, 2-komp LB, godkänd av Corus (Rostex Super Akva 1-komp WB/ Fonteroof HB 1-komp WB)

Temaclad 50, 2-komp LB, godkänd av Corus. (Temaclad SC 50, 2-komp SB)

 

Faktaruta:

"Nya" förbehandlingsmetoder:

- High Pressure Water Jetting, HPW Washing, HPW Cleaning, HP Hydro Blasting, ISO 12944-4, 700-1700 Bar. Ultra >1700 Bar

- Vattenblästring >1500 bar kall

- Robotstyrd vattenblästring

- Vattenblästring 70-90°C, 700-800 bar

(- Färgborttagning kemiskt)

 

 

Källa: Husbyggaren (Nr 3 / 2005)

svensk Måleriteknik

78563 sifferbo

 

Innehar F-skatt

Tel:0241-644588

E-mail: info@svematek.se